8 Doa Kebahagiaan Rumah Tangga Yang Perlu Anda Lakukan

8 Doa Kebahagiaan Rumah Tangga Yang Perlu Anda Lakukan

by HM. Syaiful M. Maghsri
Doa Kebahagiaan Rumah Tangga - Quantum Bioenergi

Doa kebahagiaan rumah tangga – Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan kehidupan rumah tangganya selalu harmonis dan bahagia. Kebahagiaan rumah tangga ini banyak dipengaruhi oleh berbagai keberhasilan yang dapat dicapai dalam keluarga, seperti memiliki hubungan suami istri yang rukun, sudah memiliki keturunan, mudah mendapatkan rezeki, memiliki anak yang cerdas dan bertaqwa, kondisi semua anggota keluarga selalu sehat, disayang oleh mertua, dan sebagainya.

Apakah Anda sudah merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga? Semua kebahagiaan rumah tangga tersebut dapat Anda miliki hanya melalui doa kepada Allah Swt., Sang Pemberi Hidup.
Bagi Anda yang ingin meningkatkan ataupun mengembalikan kebahagiaan dalam rumah tangga maka Anda dapat mengupayakannya dengan setiap hari berdoa kepada Allah Swt. Berikut ini beberapa doa kebahagiaan rumah tangga sesuai ajaran Islam yang hasilnya sangat mustajab.

8 Doa Kebahagiaan Rumah Tangga Yang Perlu Anda Lakukan

Berikut doa kebahagiaan rumah tangga yang bisa Anda praktekkan agar rumah tangga harmonis rezeki lancar dan rumah tangga semakin penuh berkah.

1. Doa kebahagiaan rumah tangga agar mudah mendapatkan rezeki

“Allahumma robbanaa anzil alaina maaidatamminassamaaa’i takuunu lana iidalli’aqolina wa’akhirina wa’ayatamminka wa’urzukna wa’anta khoirurroziqin.”
Arti: “Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki Yang Paling Utama.” (Al-Ma’idah: 114)
Baca juga: 9 Doa pembuka rezeki yang pasti dikabulkan Allah

2. Doa kmeningkatkan rasa kasih sayang antara suami istri

“Wa’alqaitu alaika mahabbatamminnii walitushna’a alaa ainii.”
Arti: “Dan aku telah tanamkan dari kemurahan-Ku perasaan kasih sayang orang terhadapmu; dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasan-Ku.” (Thaha: 39)

3. Doa untuk mendapatkan keturunan

“Wazakariyyaa idznadaa robbahuu robbi laa tadzarni faaroda wa anta khoirul waarisiin.”
Arti: “Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkaulah pewaris yang paling baik.” (Al-Anbiya: 89)

8 Doa Kebahagiaan Rumah Tangga Yang Perlu Anda Lakukan

4. Doa kebahagiaan rumah tangga agar mendapatkan anak kembar

“‘auyuzawwi dzuhum dzukronan wa ‘inaatsan wayaj’alu mayyasyaa’u ‘aqiiman ‘innahu aliimun qodiir.”
Arti: “Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahi lagi Maha Kuasa.” (Ash-Syuraa: 50)

5. Doa melembutkan hati pasangan maupun mertua

“Maa anzalnaa alaikal qur’aana litastqoo. Illa nadzkiratalliman yakhsyaa. Tanziilammimman kholakol ‘ardho wassamaawaatil ‘uula. Arrohmaanu ‘alaa ul ‘arsyi ‘ustawaa.”
Arti: “Tiada Kami (Allah) turunkan kepadamu Al-Qur’an ini supaya engkau celaka (menyusahkan engkau)! Melainkan untuk menjadi peringatan bagi orang yang takut. (Al-Qur’an) yang diturunkan daripada Tuhan, yang menciptakan bumi dan beberapa langit yang tinggi. Tuhan yang pengasih, di atas singgasana Dia bersemaya (berkuasa). Dia mempunyai apa yang ada di langit, dan di bumi, serta di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah.” (Thaha: 2-5).

6. Doa untuk meningkatkan ketaqwaan anggota keluarga

“Robbanna hab lanaa min azwaajinaa wadzurriyyaatinaa qurrota a’yun, waajalnaa lilmuttaqiina imaaman.”
Arti: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai kebahagiaan hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang (anggota keluarga) yang bertaqwa“. (QS. Al-Furqan: 74)

7. Doa agar terbebas dari niat jahat manusia yang Ingin merusak hubungan

“Man’jaa’a bil hasanati falahuu khoirumminha wa man’jaa’a bissay’aatii fala yuj’zaallaziina ‘amilussayi’aati illa maa kaanu ya’malun.”
Arti: “Sesiapa yang datang membawa amal baik (pada hari akhirat) maka baginya balasan yang lebih baik dari padanya; dan sesiapa yang datang membawa amal jahat, maka mereka yang melakukan kejahatan tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka kerjakan.” (Al-Qasas: 84)

8. Doa kebahagiaan rumah tangga agar dipermudah segala rencana hidup

“Robbanaa aatinaa milladunka rohmatan wahayyi’ lanaa min ‘amrinaa rosyada.”
Arti: “Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.” (Al-Kahfi: 10)

Demikian beberapa doa yang perlu Anda lakukan agar kehidupan rumah tangga lebih harmonis dan bahagia

Doa merupakan hal wajib yang harus Anda lakukan selaras dengan usaha dan kerja keras Anda dalam mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Seiring dengan banyak berdoa sesuai ajaran Islam, Anda juga dapat meningkatkan kebahagiaan rumah tangga dengan cara yang berbeda yaitu dengan mengikuti pelatihan Quantum Bioenergi.

Pelatihan ini akan membantu Anda dalam dalam membersihkan energi negatif dalam diri Anda, mendapatkan loncatan energi sehingga dapat mempermudah Anda dalam membangun komunikasi yang baik dengan pasangan, menghubungkan Anda dengan berbagai kebaikan hidup, mampu mewujudkan rumah tangga yang rukun, harmonis, tentram, sejahtera, dan bahagia. Segera dapatkan loncatan energi untuk meningkatkan potensi diri, kebahagiaan dan memperbesar wadah rezeki dengan  mengikuti Pelatihan Quantum Bioenergi.

Doa Kebahagiaan Rumah Tangga - Quantum Bioenergi

Baca Artikel Menarik Lainnya :

Bagikan artikel dan komentar terbaik Anda untuk inspirasi dan motivasi bagi banyak orang

Related Articles