Home 9 Doa Pembuka Rezeki Yang Pasti Dikabulkan Allah

9 Doa Pembuka Rezeki Yang Pasti Dikabulkan Allah

9 Doa Pembuka Rezeki Yang Pasti Dikabulkan Allah

Doa Pembuka Rezeki Yang Pasti Dikabulakn Allah

Doa pembuka rezeki – Setiap orang pasti menginginkan dirinya mendapatkan rezeki yang lancar dan tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan rezeki, baik dalam pekerjaan, bisnis, ataupun usaha lainnya. Karena itu, setiap orang pasti sering menyertakan permohonan doa kelancaran rezeki dalam setiap doanya. Memang, hanya melalu doa sajalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan rezeki yang diridhai oleh Allah. Dalam ajaran Islam ada beberapa doa pembuka pintu rezeki yang pasti dikabulkan yang bersumber dari dalam Al-quran maupun hadist.. Bagi Anda yang saat ini mengharapkan kemudahan dalam memperoleh rezeki, sebaiknya Anda segera membaca beberapa doa mustajab berikut ini.

9 Doa Pembuka Rezeki Yang Pasti Dikabulkan Allah

Doa Pembuka Rezeki

1. Doa untuk pembuka rezeki I : doa dari Al-Qur’an)

“Allaahumma rabbanaa anzil ‘alainaa maa idatam minas samaai takunu lanaa ‘idal li awwalinaa wa aakhirinaa wa ayatam mingka warzuqna wa anta khairur raaziqiina”.

Arti: “Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki Yang Paling Utama.” (QS. Al-Maidah 5: 114)

Doa diatas merupakan penggalan dari Surah Al-Maidah (5): 114 yang mengandung makna doa. Dan apabila ayat tersebut di tulis secara lengkap adalah sebagai berikut:

Qāla ‘īsabnu maryama allāhumma rabbanā anzil ‘alainā mā`idatam minas-samā`i takụnu lanā ‘īdal li`awwalinā wa ākhirinā wa āyatam mingka warzuqnā wa anta khairur-rāziqīn

Yang artinya: Isa putera Maryam berdoa: “Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rzekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki Yang Paling Utama”. (1)

2. Doa pembuka pintu rezeki II

“Wayarzuqhu min haitsu laa yahtasibu waman yatawakkal ‘alallahi fahuwa hasbuhu innallaha baalighu amrihi qad ja’alalahu likulli syai-in qadran”.

Arti: Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS: Ath-Thalaaq :3)

Baca juga: Amalan Doa agar cepat dapat kerja yang Paling mustajab

3. Doa pembuka rezeki III

Doa Pembuka Rezeki

“Fa saqā lahumā ṡumma tawallā ilaẓ-ẓilli fa qāla rabbi innī limā anzalta ilayya min khairin faqīrun”

Arti: “Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku”. (QS. Al-Qasas 28: 24)

Doa diatas merupakan penggalan dari surat Al Qasas (28 ;24) yang mengandung makna doa. Sedangkan bacaan dari ayat tersebut secara lengkap sebagai berikut: “Fa saqā lahumā ṡumma tawallā ilaẓ-ẓilli fa qāla rabbi innī limā anzalta ilayya min khairin faqīrun” yang artinya: Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: “Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku”.(2)

4.Doa pembuka rezeki IV

Qāla rabbigfir lī wa hab lī mulkal lā yambagī li`aḥadim mim ba’dī, innaka antal-wahhāb

Artinya: Ia berkata: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi”

(QS. Shaad 38: 35). (3)

5. Doa pembuka pintu rezeki V: doa dari haditz

“Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa.”

Arti: “Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rezeki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik).” (HR. Ibnu Majah, no. 925 dan Ahmad 6: 305, 322. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih).(4)

6. Doa untuk rezeki VI

“Allahumak-finii bi halaalika ‘an haroomik, wa agh-niniy bi fadhlika ‘amman siwaak.”

Arti: “Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu.” (HR. Tirmidzi no. 3563. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan). (5)

7. Doa untuk membuka rezeki VII

Doa Pembuka Rezeki

“Allahummaghfirlii, warhamnii, wahdinii, wa ‘aafinii, warzuqnii.”

Arti: Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk padaku, selamatkanlah aku (dari berbagai penyakit), dan berikanlah rezeki kepadaku”. (HR. Muslim no. 35, 2697)

8. Doa untuk pembuka rezeki VIII

“Robbighfirlii warahmnii, wajburnii, warfa’nii, warzuqnii, wahdinii”.

Arti: Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku).” (HR. Ahmad 1: 371. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa haditsnya hasan).

9. Doa untuk pembuka rezeki IX

“Allahumma ak-tsir maalii wa waladii, wa baarik lii fiimaa a’thoitanii wa athil hayaatii ‘ala tho’atik wa ahsin ‘amalii wagh-fir lii”.

Arti: “Ya Allah perbanyaklah harta dan anakku serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan pada-Mu dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosa-dosaku.

Baca Juga : 8 Doa Kebahagiaan Rumah Tangga Yang Perlu Anda Lakukan

Demikian beberapa doa sebagai pembuka rezeki yang dapat Anda baca

Doa merupakan hal wajib yang harus Anda lakukan seiring dengan usaha dan kerja keras Anda dalam mendapatkan banyak rezeki. Seiring dengan banyak berdoa sesuai ajaran Islam, Anda juga dapat meningkatkan kemampuan diri Anda agar dapat mendapatkan rezeki secara lebih baik dan lancar dengan mengikuti Pelatihan Quantum Bioenergi. Pelatihan ini akan membantu Anda dalam membersihkan energi negatif dalam diri Anda sehingga dapat mempermudah Anda dalam mendapatkan rezeki sehingga kehidupan Anda lebih sejahtera dan bahagia.

Jika Anda Sudah Merasa Bekerja Keras Tapi Hasilnya Belum Maksimal. Bahkan Anda Sudah Berdo’a Terus Menerus Tapi Sampai Sekarang Anda Merasa Do’a Belum Dikabulkan Dan Harapan Anda Belum Terwujud. Sehingga Anda Bertanya-Tanya Mengapa Tuhan Belum Mengabulkan Doa Dan Harapan Anda?

Untuk Dapat Meraih Dan Menikmati Sukses Hidup Yang Total Tanpa Hambatan, Anda Perlu Menyadari Bahwa Hidup Anda Dapat Dianalogikan Seperti Seorang Pelukis Yang Dihadiahi Sebuah Kanvas Besar, Lengkap Dengan Semua Peralatan Gambar Yang Dibutuhkan Dalam Jumlah Tak Terbatas. Anda Dapat Bebas Melukis Apa Saja Sesuka Hati. Apabila Anda Ingin Tahu Cara membuka pintu rezeki dan mendapatkan hasil yang maksimal dari apapun yang Anda lakukan silakan Anda simak vidio berikut ini:

Baca juga: Rahasia Kaya dan Sukses Untuk Seluruh Keluarga Anda

Baca Artikel Menarik Lainnya :

BAGIKAN: